André Celis

De na-oorlogse jaren boden tal van opportuniteiten aan mensen met ondernemersbloed. We zitten volop in de heropbouw en de basis voor onze huidige welvaartsstaat wordt gelegd.
Tegen deze achtergrond beslist André Celis om in 1954 over te schakelen van het vervoer voor derden naar de eigen verkoop van kolen, meststoffen en bouwmaterialen.
De basis voor het bedrijf André Celis is gelegd.

Na enkele jaren kwam het transport voor derden helemaal op de achtergrond. André Celis zag meer brood in het zelf verdelen van bouwstoffen.
Een ideale combinatie bleek de verkoop van kolen in de winter en bouwstoffen in de zomer. De prille vrachtwagens werden meer en meer voor eigen transport en levering ingezet. De bouw zat letterlijk en figuurlijk in de lift eind jarenvijftig. De eerste eigenchauffeurs werden aangeworven.

1975 vormt een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de firma André Celis.
In dat jaar, op 1 maart, overleed de stichter André Celis. Hij was reeds enige tijd hartpatiënt en bezweek aan een hartaanval.
André Celis laat een echtgenote en twee kinderen na. De zoon, François Celis, vervult op dat moment zijn legerdienst en beëindigt deze vervroegd om te kunnen inspringen in de zaak. Dit doet hij samen met zijn zus Magda en zijn toekomstige echtgenote Christiane.
Hard werken en de onvoorwaardelijke trouw en steun van de medewerkers helpen hen door deze harde tijden heen.

Tijdens de jaren zeventig was het hard knokken voor François Celis en zijn echtgenote om alles in goede banen te leiden zonder de hulp van vader André Celis. Gelukkig was dit decennium zeer gunstig voor de bouw. In 1978 werd dan ook de eerste André Celis showroom voor bouwmaterialen geopend. Ondertussen is het personeelsbestand gestegen tot 8.

1988. André Celis koopt terreinen aan de Kolonel Begaultlaan te Leuven. Het lag in de bedoeling de activiteiten en de spirit en inzet van Lubbeek nu ook door te trekken in een grotere stad als Leuven. Na een samenwerkingsakkoord met Henri Lahou uit Diest en Frans Florentie uit Haacht, was er nood aan meer stockagemogelijkheden voor brandstoffen. Beide waren dynamische brandstofhandelaren, helaas echter zonder opvolgers in de zaak.
Op de terreinen in Leuven werd een opslag van 1 miljoen liter gebouwd. Zelfs Fina raakte gecharmeerd door deze aanpak en bood André Celis de kans om haar Leuvense Fina-vestiging ‘de Hoorn van Leuven’ over te nemen. Meteen steeg het jaarlijkse volume tot 25 miljoen liter. Reeds 40 arbeiders en bedienden zijn actief in het bedrijf.

Samen met een aantal collega’s wordt besloten iets te doen tegen de overnamegolf in de sector. Vanuit Adimat wordt het “Bouw.Punt” concept gelanceerd. De belangrijkste handelaars profileren zich onder de nieuwe naam en het nieuwe logo van “Bouw.Punt”. Winkelpunten en vrachtwagens zullen in deze zin aangepast worden. Ook André Celis kon zich verheugen in deze nieuwe, dynamische look.

2008. Een gloednieuw recyclagecentrum moet het uit zijn voegen barstende sorteercentrum in Lubbeek ontlasten. Er wordt geïnvesteerd in moderne machines en technieken om de fractie restafval nog te beperken. Dankzij de unieke ligging aan het kanaal hebben wij de mogelijkheid om het wegennet te ontlasten.